Aanmelding bij KNW

Kunst Natuur Welzijn is er voor inwoners uit Zeist. Als je als zorg- of hulpverlener in deze gemeente werkzaam bent, dan kun je deelname aan een activiteit van Kunst Natuur Welzijn adviseren aan patiënten of cliënten. Als iemand er gebruik van wil maken, meld diegene dan aan. Dat kan op verschillende manieren: met de VIP-app of het aanmeldformulier voor Welzijn op Recept (de welzijnscoaches zorgen dan dat de aanmelding bij KNW terechtkomt), of door een e-mail rechtstreeks aan info@knwzeist.nl te sturen. Of gebruik een beveiligde berichtenservice, zoals ZorgMail. Vermeld naam, telefoonnummer en/of e-mailadres van de patiënt of cliënt. Wij nemen dan contact op met deze persoon.

Dus als je werkt als:

– huisarts of ondersteuner
– fysiotherapeut of ondersteuner
– sociaal-maatschappelijk werker
– buurtsportcoach
– klantmanager BBS
– GGZ-medewerker
– diëtist en/of leefstijladviseur
– coach en/of therapeut
– medewerker in een wijkteam
– pastoraal werker
– jeugdhulpverlener of schuldhulpverlener
– medewerker ouderenzorg

En als je te maken hebt met bijvoorbeeld:

– mensen die kampen met gevoelens van somberheid, depressie, rouw, angst, gebrek aan zingeving
– mensen die kampen met sociale isolatie en eenzaamheid. Denk aan mantelzorgers, alleenstaanden, ouderen, studenten
– mensen die een grote verandering meemaken, zoals door ziekte, een verlies, burn-out.

Als je vragen of suggesties hebt bel nummer 06 81069001.

Contact

Deze website is beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en algemene voorwaarden zijn hierop van toepassing.